a program jelenlegi fázisa:
a megvalósulás első ütemét (színesítés, helyzetfelmérés és a "térhasználók" részvételre serkentése) készítjük elő és az önkormányzatokkal való együttműködés lehetőségeiről, részleteiről folynak egyeztetések.
2005. április 18.


a helyszíneket biztosítja:

Budapest Információs Központ

Bontáslátogatás

Szabatéri kertinstalláció civil és lakossági közreműködéssel

A cél: üres telkeken illetve szabadtereken a helyiekkel installálni egy-egy kertet, a tulajdonos, a helyiek, és külső források támogatásával.Az akció két fő kiszemelt célpontja Móricz Zsigmond körtér és a Moszkva tér.

Az elképzelés:

Az önkormányzattal egyeztetve a helyi lakosoknak kéne kialakítani ideiglenes parkokat. A dizájnt a tájépítészek csinálnák, a kivitelezést együtt a helybeliekkel. Az ötlet a Magyar Kertépítők és Tájrendezők Szövetsége berkeiben vetődött fel, így az ő szakmai támogatásukra, főképp hallgatóikra számíthatunk. A lakosság bevonásában zöld aktivisták lennének segítségünkre. A szükséges anyagokat részben a helyiek, részben a tulaj illetve szponzorok adnák. Úgyhogy a rendelkezésre álló anyagokat gyakorlatilag ott a helyszínen kell betervezni, így jó gyakorlás nekünk, és egyben a lakosok is láthatják a tervezés döntéshozatali folyamatát és ötleteket kaphatnak a kertesektől, hogyan alakítsák ki pl. bérházaik belső udvarát. Az akció erősítené a szakma, a civil szféra és a helyiek kapcsolatát.

Adódott egy lehetőség:

A Moszkva tér revitalizációját, átépítését - mely már jó ideje várat magára... - több tényező is gátolja, az anyagiakon kívül is. Az egyik legfontosabb ezek között az a nonszensz helyzet, hogy összesen négy önkormányzat rendelkezik felett: Elsősorban persze II. kerületi "tulajdon", de a két határoló kerület, az I. és a XII. engedélye is szükséges az átalakításhoz, emellett a térről magáról a főváros rendelkezik. Így döntésre jutni nem könnyű... Mostanában alakulóban van egy átépítési koncepció, pontosabb többféle rendezési terv is felmerült:

"A 2001-ben elkészített városépítészeti tanulmánytervek több változatot is vizsgáltak. Ezek közül a tér részleges beépítését javasló variáció több fórumon is elbukott (bevásárlóközpont épült volna a tér közepére), a jelentős zöldfelülettel számoló változat pedig az előzetes költségbecslések szerint rendkívül drága, 5-10 milliárd forint lett volna. A főváros a kettő közötti középutat preferálja, azaz a továbbtervezés során a magántőke bevonásával csökkentenék a költségeket, de a zöldfelületet növelő, humánus, dominánsan közterület-rekonstrukciót tartják elsősorban szem előtt."

(Népszabadság, T.E.G., 2003. március 21.)

A II. kerületi polgármester elmondása szerint a végleges tervek 2006-ra készülnek el, s amire az Uniótól és más helyekről szeretnének támogatásokat megnyerni. Az átépítés papíron így akár 2008-ra is, tehát kb. 2010-re várható. Addig is kezdeni kéne valamit a térrel. Az önkormányzat tervei szerint IDÉN TAVASSZAL indít el egy "ideiglenes" téralakítást, ami állna: részleges parkosításból (tartok tőle, hogy ez a fejében úgy(ett) néz ki, hogy növényeket visznek ki ládában, amit vagy ellopnak majd vagy nem), meg a metro épületére szerelnének egy állványt, amire kifeszítetének egy molinót, iparművészek alkotását vagy alkotásait, a felület egy részén pedig vetítések lennének (arról nem szólt, hogy mit vetítenének), a térre pedig utcabútorokat is vinnének (arról sem szólt a sztori, milyen utcabútorok is lennének ezek). Ez részben azokat a terveket is előrevetítené, melyek később a téren várhatóan megvalósulnak. Mivel épület szinte biztos, hogy nem kerül az üres térre, a parkosításra jóval nagyobb hangsúlyt lehet és édemes helyezni. (Sőt, a konkrét tervek alakításába is érdemes lenne beleszólni.)

Az Óvis program keretében, a kertépítők és a civil (zöld) mozgalmak a Moszkva tér párévre szóló "ideiglenes" parkosítását ebben a kezdeményezésben tkp. teljes mértékben magára vállalhatná. Értjük ezalatt, hogy a tervezés-megvalósítás részét csinálnánk mi, az önkormányzat és más külső források (faiskolák, növénykereskedők) biztosítanák hozzá a szükséges anyagokat. Úgy tűnt, az önkormányzat részéről erre elég bíztató affinitás mutatkozott, főleg mivel ez egy viszonylag ideiglenes - néhány évre érvényes - kezdeményezés. Ehhez össze kellene ülnie egy ilyen irányban lelkes társaságnak.

Konkrét javaslat: Színesítés, növényesítés, biciklitárolás, helyi identifikációs és szocializációs participáció, public art. A program részletei itt letölthetők (pdf formátumban). Az ötletek rendezetlenségükből idővel, a tárgyalások során egy ideiglenesen rendezési terv kerekedik, amely a remélhetőleg néhány év múlva megvalósuló átépítésre reflektál, annak főbb térrendezési elemeit igyekszik - kisebb léptékben - bemutatni, kipróbálni. Ez a rendezési terv, várhatóan és elképzeléseink szerint: megoldja a Moszkva tér közlekedését, mind a gyalogos-, az autóforgalom és a tömegközlekedés terén; több zöldfelületet és más pihenésre, közösségi együttlétre, társadalmi és képzőművészeti akciókra ad teret. A tér átrendezésének főbb buktatóit abban látjuk, hogy négy önkormányzat egyöntetű beleegyezésére van szükség bármilyen jelentősebb változtatáshoz, valamint abban, hogy a közlekedés átszervezésének tervezésekor a gyengébb érdekérvényesítő képességük miatt alulmaradhatnak a gyalogosok és tömegközlekedők, biciklisek és a tér állandó vagy gyakori "lakói", használói - elsősorban a hajléktalanok - az autósokkal és más befektetőkkel szemben (akik mondjuk parkolóházat, soksávos utat és más egyéb jövedelmező beruházásokat óhajtanak a térre vagy annak közelébe). Egy ilyen komplex közlekedési csomópontként funkcionáló tér átépítésére hoz példát N. Kósa Judit A lekerekített aluljáró című cikkében, mely a projekthez nekünk civileknek, zöldeknek, és a döntéshozó politikusoknak és befektetőknek komoly tanulságul szolgálhat.