Kapcsolódó projektek:

Alkosd meg Budapestet!

Kifordított galéria

Közfelületek visszafoglalása

 

Das Konzeptualisches Opfer

a HKI lábai elé helyeztetve GZ által

1.) Pedesztrián és Pedesztrina - utcai játék

Az elõadáshoz a város egy nagy gyalogosforgalmú pontján legalább két futógépet kell felállítani. A szereplõk tetszõleges ideig járnak a gépeken, a sietõs gyaloglás sebességével. Viseletük (kalap-nagykabát, sétabot-hátizsák) egyértelmûvé teszi, hogy járókelõket alakítanak, s nem sporteseményrõl van szó.

2.) Az elérhetetlenség - utcai mûtárgy

Helye egy házfal a város egy nagy gyalogosforgalmú pontján. A falra egyszerûségében is szép, viszonylag nagyméretû vízcsapot kell szerelni olyan magasságban, hogy a legmagasabb emberek nyújtózkodva se érjék el. A csap alá helyezendõ a jól olvasható felirat: IVÓVÍZ.

3.) Plein air - utcai játék és rögtönzött képzõmûvészet

Helyszíne a város egy nagy gyalogosforgalmú pontja, mely festõi kilátással bír egy ismert turistalátványosságra (ilyen például a pesti szálloda-rakpart a várral szemben). Itt állítja fel állványát a mûvész és dolgozni kezd - például az Eiffel-torony megfestésén. Az elkészült munkák eladásából származó bevételek a mûvészt illetik.

4.) Nyelvõr matricák - nyelvi és politikus megnyilvánulás, emblématerjesztõ tevékenység

A matricák idegennyelvû feliratok mellé ragasztatnak. Közlik a felirat helyes kiejtését a nemzetközi fonetikus jelekkel illetve megmagyarázzák jelentésüket, javasolt helyettesítésüket magyar szavakkal. Ha csak lehetséges, a cigarettásdobozokról ismert típusú apró betûs szöveg hivatkozik a nyelvtörvényre, aminek értelmében kötelezõ bizonyos idegennyelvû feliratok lefordítása. Ilyen módon az intézet a végrehajtó hatalom szerepével kacérkodik (ld. HKI politikai törekvések) és lehetõsége nyílik emblémájának terjesztésére is.

5.) Budapest 24. kerülete - artisztikus megvalósítási törekvés, utcai mûtárgy

A város egy nagy gyalogosforgalmú pontján egyszerûségében is szép pózna állíttatik fel: Budapest új, 24. kerületét jelzi, melynek csak helye van, kiterjedése nincsen, azaz egyetlen matematikai értelemben vett pontból áll. A kerületet szép, színes füzetecske ismerteti, a póznának a négy világtáj felõl felvett fényképével, a kerület egyedülálló tulajdonságait magasztaló esszékkel.
A másik cél, hogy a fõváros hivatalosan bejegyezze a kerületet. A megvalósításért folytatott küzdelemben a mûvészek minden szellemi eszközt bevetnek. Alapvetõ érveik lehetnek, hogy a város így egy olyan kerülethez jut, ahol egyáltalán nincs bûnözés, légszennyezés és nyomor; az abszolút mintakerület jön létre így. A világaszinten is egyedülálló(?) ötlet megvalósulása nyilván a turistákat is vonzza, és felhívja a figyelmet a magyar kultúrális élet sokszínûségére, illetve arra, hogy az mennyire szervesen kapcsolódik a közigazgatáshoz. [1]
Ám e törekvés esetleges kudarca nem jelenti a koncepció kudarcát: annak igazi sikere a folyamat eredményes dokumentálása és publikálása.

6.) Az (illegális) árus - utcai játék

Jön a tél: leesik a hó. A mûvész kiáll (a város egy nagy gyalogosforgalmú pontjára) kis patikamérlegével, és gusztusos zacskókba mérve árusítja a havat. Társai a tevékenysége iránt mutatott feltûnõ érdeklõdéssel, csoportosulással segítenek. Az eladásból származó esetleges bevételek a mûvészt illetik.

Észrevételek lgz@freemail.hu

[1] A kétszintű önkormányzati rendszer kritikáiban az egyik leggyakrabban felmerülő gúnyolt, kifogásolt tény, hogy a Fővárosi önkormányzat egy olyan helyi közigazgatási szerv, amelynek hatáskörébe nem tartozik lényegében terület, nincs kiterjedése. Budapest 24. kerülete a Fővárosi önkormányzat identitásválságán enyhíthetne, azáltal is akár, hogy gúnyt űz saját magából; amíg ezt saját magával teszi és nem mások vele, nem ellehetetleníti ezzel önmagát, feleslegesnek állítva be önnön intézményét, sőt, épp ellenkezőleg. Teret hasít magának ott, ahol már nem maradt szabad hely. (Benedek Hajnal kiegészítése)