kapcsolódó projektek:

az információk további felhasználása:

vitaest és várostervező workshop

tűzfal-projekt

kertinstalláció

Budapest Információs Központ

Az Óv¡s program, mint projekt-gyűjtemény, maga is egy különálló, a program csapásirányába tartozó projekt. Hogy az Óv¡st mint elvontabb vagy explicitebb tervekből álló programot és mint projekt-adatbázist elkülönítsük, külön kezeljük azokat, amik a Horizont Kutató Intézet személyi / anyagi / értelmi / erkölcsi / szervezeti / stb. közreműködésével, és amik a Horizont Kutató Intézettől teljesen függetlenül zajlottak vagy zajlanak. Persze ez a megkülönböztetés sok esetben egyáltalán nem egyértelmű: ilyenek például a copyleftes konzeptuális, a tervezés szintjén - szándékosan vagy falakba, elutasításba ütközés okán - megmaradt ötletek; emellett mire az Óv¡s progam koordinátor szervezetéhez, a Horizont Kutató Intézethez eljut egy megvalósult vagy kidolgozás alatt lévő akció, maga is egy teljesen új, esetleg nem várt utat jár be, és akarva-akaratlanul is kapcsolódási pontok adódnak az adott projekt vezetői és a Horizont Kutató Intézet között, közös személyek, szervezetek, rendezvények, kiadványok útján, vagy épp csupán a sajtó hozza őket egy kalap alá, véletlenül (csúsztatás) vagy az összefüggést meglátva köztük.

Hogy ezekről a folyamatokról ("városfejlődés", pontosabban a város változásai) és kezdeményezésekről (városfejlesztés) számot vessünk és adjunk, létrehozunk két folyamatosan frissített adatbázist: egyet Budapest hibáiról és egyet a különböző budapesti kezdeményezésekről. A két adatbázis létrehozásának célja, hogy megmutassa, a különböző problémák illetve kezdeményezések nem önmagukban álló, egyedi jelenségek, amelyek kilógnak a sorból, különösek, azonban ennél több illetve más jelentőségük, főképp a városra nézve, nincsen; az adatbázisok célja tehát, hogy ezekről az egy irányból jövő problémákról illetve az egy irányba ötletekről adjon számot, hogy felhívja a figyelmet a köztük lévő összefüggésekre, amiket gyakran elfednek helyi sajátosságok, vagy hogy más a kezdeményező vagy elszenvedő fél, ezzel elbagattelizálva magát a tényállást (a város valódi arcát) illetve az ideát, a városkoncepciót (a város elképzelt, fikciós arcát) nagyobb hangsúlyt helyezve a formális keretekre, az apró eltérésekre.

A főváros hibáinak összességéből lehet látni Budapest egészét jellemző, meghatározó hiányosságait, a fővárosi kezdeményezések összessége pedig a város (helyenként akár ellentmondásos) összakaratát mutathatja meg.